PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO HÀNG

Hang_hoa_Nguyen_Vat_Lieu

QUẢN LÝ HÀNG HÓA VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU

Phần mềm quản lý kho cho phép quản lý số lượng chủng loại hàng hóa không giới hạn.

Phân chia hàng hóa theo cấp độ nhóm hàng

Hỗ trợ 2 Barcode cho 1 Sản Phẩm ngoài ra hỗ trợ nhiều Barcode theo Nhà cung cấp.

Quản lý Hàng Hóa theo Serial,theo thuộc tính “Màu sắc,Kích thước “.

Quản lý Hàng Hóa theo 2 đơn vị tính Ví dụ : Kg và Con

Quản lý Hàng Hóa theo 2 mã hàng mã nội bộ và mã dành cho kế toán

QUẢN LÝ QUY ĐỔI HÀNG BÁN

Phần mềm quản lý kho hàng online Relipos có thể 

Quản lý Quy đổi theo đơn vị tính chuẩn “1kg = 1000Gram”

Quy đổi theo hàng hóa “1 thùng Ken = 24 Lon”

Dựa vào công thức quy đổi mà phần mềm sẽ tự động quy về đơn vị tính chuẩn trong kho.

Hỗ trợ nhân viên làm kho nhập xuất theo đúng thực tế xảy ra “nhập 10 thùng Ken”

Quan_Ly_Quy_Doi
Hang_hoa_Nguyen_Vat_Lieu

QUẢN LÝ HÀNG HÓA THEO NHÓM PHỤ

Phần mềm quản lý xuất nhập kho một mặt hàng hoặc Nguyên Vật Liệu sẽ thuộc vào một Nhóm chính duy nhất nhưng có thể thuộc vào nhiều nhóm phụ.

Để khi giảm giá hay chạy bất kỳ chương trình Marketting thì nhân viên không cần thay đổi nhiều vẫn có thể đáp ứng yêu cầu cho Marketting hay Giảm giá

QUẢN LÝ CÔNG THỨC NGUYÊN VẬT LIỆU

Phần mềm quản lý xuất nhập tồn nhập thành phẩm, Bán Thành Phẩm hoặc hàng bán sẽ có công thức NVL

Hệ thống cho phép cài đặt nhiều công thức BOM cho một mặt Hàng theo thời gian áp dụng

Phần mềm sẽ tự động lấy công thức phù hợp nhất áp dụng cho Phiếu nhập hoặc xuất theo thời điểm.

Hỗ trợ Import, Export từ File Excel, Ghi nhận lịch sử sửa đổi công Thức để truy tìm người làm sai thời gian làm sai để khắc phục.

Hỗ trợ công thức đa cấp : nghĩa là trong Bán Thành phẩm có chứa một hoặc nhiều bán thành phẩm khác

Cong_thuc_Nguyen_Vat_Lieu
quan_ly_kho_da_cap

QUẢN LÝ KHO ĐA CẤP

Phần mềm quản lý xuất nhập tồn cho phép người dùng tự định nghĩa kho trong Phần Mềm phù hợp với kho thực tế bên ngoài, Kho đa chi nhánh,

Tổ chức mô hình kho trung tâm : chế biến tại kho trung tâm và luân chuyển hàng về các kho tại chi nhánh

QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ NHẬP KHO

NHẬP KHO MUA HÀNG

Chứng từ nhập kho mua hàng cho phép ghi nhân thông tin mua hàng từ nhà cung cấp, nhân viên nhập kho, ghi nhân thông tin mặt hàng nhập kho từ đơn vị tính mua vào phần mềm sẽ tự động quy về đơn vị tính lưu kho

Hỗ trợ nhập kho từ Barcode hoặc import chi tiết từ file excel

Xây dựng cơ chế lưu tạm khi có sự cố cúp điện hoặc mất kết nối internet thì người dùng sẽ lấy lại chứng từ cũ đang nhập dở dang.

Ghi nhận lịch sử nhân viên làm thao tác trên form, phần quyền chi tiết từng chức năng thêm xóa sửa, phân quyền dữ liệu giá cả và thành tiền.

Tự động ghi nhận công nợ Nhà Cung Cấp để liên kết module quản lý tiền để thanh toán công nợ

Nhap_kho_mua_hang
nhap_kho_tra_lai_ban_le

NHẬP KHO BÁN LẺ TRẢ LẠI

Sử dụng phân hệ bán lẻ dành cho siêu thị, Shop thời trang khách hàng trả lại thì làm phiếu nhập vào kho

Giá nhập kho bằng giá vốn hàng bán ra

Phần mềm tự động tổng hợp từ ngày đến ngày có thể xuất nhiều ngày

Phân rã nguyên vật liệu theo những mặt hàng có BOM

NHẬP KHO BÁN THÀNH PHẨM

Ngay khi chế biến hoặc gia công Bán Thành Phẩm hoặc Thành Phẩm thì dùng chức năng Nhập kho bán Thành Phẩm

phần mềm sẽ tự động tạo phiếu nhập kho Bán Thành Phẩm và tạo phiếu Trừ kho nguyên Vật liệu

giá vốn của Bán thành Phẩm sẽ được tính trên giá trị Nguyên Vật Liệu Xuất ra

nhap_kho_btp
Nhap_kh_tra_lai

NHẬP KHO TRẢ LẠI

Sử dụng Xuất Kho Bán Sỉ với một lý do nào đó khách hàng sẽ trả lại hàng thì sẽ làm phiếu nhập kho trả lại Chọn khách hàng và chọn phiếu xuất bán ra

Phần mềm cho phép trả lại nhiều lần trên cùng 1 phiếu và số lượng trả lại không được vượt qua số lượng bán

NHẬP KHO KHÁC

Ngoài những lý do nhập kho ở trên phần mềm Relipos hỗ trợ nhập kho với các lý do khác đáp ứng các nghiệp vụ “Cho hoặc mươn hàng”

Nhap khac

QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ XUẤT KHO

xuat kho ban hang

XUẤT KHO BÁN HÀNG THEO ĐƠN HÀNG

Kiểm tra số lượng hàng tồn của hàng hóa

Tự động lấy giá bán theo khách hàng sỉ hoặc đại lý

Hỗ trợ giảm giá đại lý 3 cấp theo từng mặt hàng, và theo tổng đơn hàng

Hỗ trợ in Phiếu 3 liên 1 liên là phiếu báo giá (đưa khách hàng), 1 phiếu xuất kho không có tiền( giao cho thủ kho), 1 liên thanh toán kế toán lưu trữ

Quản lý trạng thái phiếu xuất( đơn hàng) duyệt, công nợ, đã thu tiền

XUẤT KHO BÁN LẺ

Kết hợp với module bán tại các của hàng để lập phiếu xuất kho

Phân rã hàng bán theo công thức chế biến để xuất NVL

Cho phép phân rã công thức chế biến theo nhiều cấp

Xuất kho theo 2 đơn vị tính KG và con áp dụng cho nhà hàng Hải sản

Xuất kho theo thuộc tính màu sắc, kích thước, lô hàng Áp dụng cho cửa hàng

Cho phép import tự file Exce mà sử dụng phần mềm bán hàng của công ty khác

xuat kho ban hang
xuat huy

XUẤT HỦY

Ghi nhận Hàng bị đổ bể, cháy khét không sử dụng được với nhiều nguyên nhân

Ghi nhận lý do tiêu huỷ Quản lý chi tiết

Báo cáo thống kê trong tháng trong năm với các mặt hàng huỷ và giá trị bị huỷ

XUẤT SỬ DỤNG

Khi có nhu cầu sử dụng có thể cho nhân viên sử dụng thì ghi nhận phiếu xuất sử dụng

Báo cáo thông kê trong tháng, năm sử dụng hết bao nhiêu số lượng và giá trị

Quan_Ly_Ton_Kho
so-quy-tien-mat

XUẤT TRẢ LẠI

khi mua hàng từ nhà cung cấp với nhiều lý do mà hàng không sử dụng được như hư hỏng, hết hạn, không đạt chuẩn

Ghi nhận xuất trả lại nhà cung cấp để khấu trừ công nợ với Nhà Cung Cấp

Báo cáo phân tích trong tháng, năm đối với nhà cung cấp hàng trả lại với lý do gì để phân tích Nhà Cung Cấp đó có đạt yêu cầu, tốt xấu như thế nào

XUẤT KHO KHÁC

Ngoài những lý do Xuất kho ở trên phần mềm Relipos hỗ trợ nhập kho với các lý do khác đáp ứng các nghiệp vụ khác như mất trộm …

Quan_Ly_Quy_Doi

QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ XUẤT CHUYỂN KHO

nhap_kho_tra_lai_ban_le

CHUYỂN KHO

Kiểm kê số lượng hàng hóa tồn để xuất chuyển từ kho này sang kho khác trên phần mềm.

Số lượng chuyển không được vượt quá số lượng tồn trong kho.

Ghi nhận thông tin số lượng chuyển từ kho trung tâm qua kho chi nhánh, nhân viên chuyển, phương thức chuyển

Phân mềm sẽ tự động tạo phiếu nhập vào kho chi nhánh với trạng thái đã nhận hàng hoặc chưa nhận (cấu hình tuỳ biến)

QUẢN LÝ NHẬP KHO NỘI BỘ

Ngay sau khi xảy ra nghiệp vụ xuất chuyển tại kho trung tâm thì kho chi nhánh nhận được phiếu nhập nối bộ với trạng thái chưa nhận hàng

Thu kho tại chị nhánh ghi nhận số lượng thực tế nhận được có thể nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng chuyển

Ngay khi xác nhận thì hàng sẽ được nhập vào số liệu của kho chi nhánh

Nhân viên giao nhận và thủ kho sẽ ký kết vào phiếu nhập kho để xác nhận nguyên nhân sai lệch

xuat huy

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VÀ HỆ THỐNG BÁO CÁO

gia von hang ban

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Phần mềm tính giá vốn hàng bán đa dạng theo các phương pháp như: bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, nhập trước xuất sau.v.v.

Giá vốn được tính theo kho, theo chi nhánh hoặc theo toàn hệ thống

HỆ THỐNG BÁO CÁO

Có hơn 40 báo cáo kho phục vụ cho việc phân tích thống kê đáp ứng đầy đủ nhu cầu

Hệ thống báo cáo chi tiết cho phép xem lịch sử chi tiết từng lần nhập xuất

Hỗ trợ báo cáo các chứng từ sai lệch để tìm kiếm và sửa những chứng từ sai

Hỗ trợ báo cáo tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh Áp dụng cho bán hàng theo đơn hàng

Ngoài ra chúng tôi còn phát triển báo cáo riêng theo nhu cầu của quý khách

bao cao

Khách hàng cần chúng tôi tư vấn chi tiết hơn về hệ thống ???