PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIỀN RELIPOS

phieu thu

QUẢN LÝ PHIẾU THU TỪ HỆ THỐNG BÁN HÀNG

Phần mềm quản lý tài chính kết hợp với phần mềm quản lý nhà hàng,karaoke,spa… tổng hợp kết quả bán trong ngày tạo ra phiếu thu trong sổ kế toán.

Kiểm soát sai lệch giữa phần nộp tiền về phòng kế toán từ thu ngân

Quản lý công nợ khách hàng từ hệ thống bán hàng

QUẢN LÝ PHIẾU CHI

Phần mềm thu chi tiền mặt quản lý khoản mục thu chi dễ dàng tạo ra khoản mục để quản lý.Ví dụ:Chi tiền điện,Chi tiền thuê nhà…

Quản lý phiếu chi đặt cọc(Đặt cọc trước khi mua hàng)

Quản lý công nợ theo phiếu xuất kho bán hoặc nhập kho mua hàng

Phieu-thu-cong-no
phieu thu

QUẢN LÝ PHIẾU THU

Quản lý phiếu thu cọc(Đặt cọc trước khi bán hàng)

Quản lý doanh số nhân viên bán hàng

Quản lý công nợ phải thu theo chi tiết phiếu hoặc theo tổng công nợ

QUẢN LÝ CÔNG NỢ

Phần mềm quản lý công nợ Relipos ngoài những công nợ khách hàng NCC bán hàng hóa còn có những công nợ dịch vụ phần mềm quản lý chi tiết công nợ theo dịch vụ

Thống kê báo cáo công nợ đến hạn phải trả hoặc phải thu

Phân tích tuổi nợ khách hàng hoặc nhà cung cấp

chung tu cong no
so-quy-tien-mat-598x361

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Thống kê phân tích tồn quỹ bằng tiền mặt hoặc ngân hàng của từng chi nhánh,liệt kê chi tiết từng phiếu thu chi phát sinh trong khoảng thời gian lọc

Phân tích chi tiết theo từng khoản mục phát sinh để người quản lý có thể xem xét điều chỉnh các khoản thu của kì kế tiếp .Ví dụ:Tiền nhà, tiền điện,nước,điện thoại,Marketing,Chi công tác phí..

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh ,theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động trong kỳ,với rất nhiều tiêu chí đánh giá,quản lý vốn đầu kì phát sinh từ hoạt động bán hàng

Quản lý lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh,đưa ra cái nhìn tổng quát nhất quán để lập ra những kế hoạch thu chi cho chu kì tiếp theo cho phù hợp

bao cao cong no

Khách hàng cần chúng tôi tư vấn chi tiết hơn về hệ thống ???